Kardiologia

Poradnia Kardiologiczna

oferuje:
 • diagnostykę, profilaktykę oraz leczenie chorób układu sercowo- naczyniowego: nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, choroby wieńcowej
 • diagnostykę nieinwazyjną: EKG spoczynkowe próba wysiłkowa na bieżni ruchomej lub cykloergometrze, badanie holter EKG lub holter RR
 • badania laboratoryjne
 • Echokardiografia

Kardiologia

Diagnostyka i leczenie chorób układ krążenia :
 • EKG SPOCZYNKOWE 12-KANAŁOWE
 • EKG WYSIŁKOWE (na bieżni lub cykloergometrze)
 • Zalecane w chorobie niedokrwiennej serca.

 • HOLTER EKG (24 -godzinny zapis akcji serca)
 • Diagnostyka zaburzeń rytmu serca , bloków serca, kontrola pracy rozrusznika, choroby niedokrwiennej, skuteczności działania przyjmowanych leków.

 • HOLTER CIŚNIENIOWY (24-godzinne monitorowanie ciśnienia)

  Diagnostyka nadciśnienia, kontrola skuteczności działania zaleconych leków.

 • ECHOKARDIOGRAFIA (badanie serca metodą ultradźwiękową wraz z badaniem dopplerowskim) ocena wymiarów i kurczliwości mięśnia serca, rozpoznawanie i obserwacja wad serca, monitorowanie niewydolności krążenia.

Silesia Medical to miejsce, w którym każdy
pacjent zostanie objęty profesjonalną
opieką medyczną.

Translate »